Bär

Marja Bothnia Berries Oy Ltd är beläget i Kvarkens världsarvsområde.

"Ungefär 65% av Finland är täckt av skog, vilket är en stor fördel till de som dras till att plocka bär i skogarna."

Image

Ungefär 65% av Finland är täckt av skog, vilket är en stor fördel till de som dras till att plocka bär i skogarna. Finland har även stora ekologiskt certifierade områden, varav de största finns i Lappland.

De mest kända och kommersiellt mest värdefulla bären är lingon och blåbär. Andra bär som företaget köper och säljer är: kråkbär, rönnbär, tranbär och havtorn. Bären säljs till största del i 25 kg:s säckar.

Läs mera om bären nedan.

LINGON

Lingon är en allmän skogsväxt i den nordiska barrskogszonen och förekommer i alla delar av Finland.

Växten tål en temperatur på ner till - 40°C, men växer i allmänhet inte i områden där somrarna är heta. Lingon klarar sig bra även i näringsfattiga marker. De trivs i halvskugga i fuktig, sur jord.

Bären är mörkröda och växer i klasar på ris nära marken. Lingonen mognar sent i augusti och kan plockas ända till slutet av september. Lingon kan förvaras i sin egen saft, eftersom bären innehåller riktligt med syror och socker.

Lingon innehåller rikligt med vitamin A och C, flavonoider, lignaner samt magnesium.

BLÅBÄR

Vilda blåbär växer i unga skogsmarker, på stränder, tallmyrar och fjäll. Blåbärets ris är ljusgrönt och bären mörkblå.

Blåbär kan plockas från slutet av juli ända till böfrjan av september. Bäret innehåller riktligt med flavonoider, karoten, B6- och C-vitamin samt magnesium.

På grund av de höga halterna av fenolföreningar är blåbäret starkt antioxidantiskt. Halten av antocyanid är fem gånger så hög i vilda blåbär som i odlade blåbär.

HAVTORN

Havtorn förekommer i vilt tillstånd i Bottniska vikens kustområden och på Åland. Bäst trivs havtorn på steniga sand- och grusstränder. Havtorn kräver rikligt med solljus för att växa.

Vilda havtorn kan plockas från oktober då de är fullmogna och lätt lossnar från stjälkarna. Helst bör bären plockas efter den första kölden. Havtornsbuskar är taggiga och täta och bären är därför besvärliga att plocka. Bästa sättet är att plocka för hand eller genom att slå på grenarna med en käpp så att bären faller ner på ett underlag där de är lätta att plocka.

Havtorn är det näringsrikaste av alla vilda bär i Finland. Bäret innehåller rikligt med C- och E-vitamin, kostfiber samt essentiella fettsyror. En knapp deciliter bär ger lika mycket C-vitamin som en medelstor apelsin.

HJORTRON

Hjortron växer i alla delar av Finland. Växten trivs bäst på myrar i naturtillstånd, men förekommer också längs nya skogsdiken och skogsvägar som är dragna genom myrar. Den största skörden fås i norra Finland på odikade myrområden.

Plockningen av hjortron inleds i södra Finland i mitten av juli och i norra Finland i början av augusti.

Hjortron är en viktig C-vitaminkälla. En dryg deciliter av de gyllengula bären täcker det dagliga C-vitaminbehovet. Hjortron innehåller också större mängder E-vitamin än många frukter och spannmålsprodukter.

Särskilt rik på E-vitamin är hjortronets fröolja. Inget annat naturbär innehåller lika mycket kostfiber som hjortron. Hjortron innehåller även polyfenolföreningar

KRÅKBÄR

Kråkbär är ett ljusgrönt ris med svarta bär. Växten förekommer på backiga momarker, på myrar och till och med i Lapplands karga sump- marksskogar och slättmarker.

Bären är glansiga, mörkblå eller svarta och de innehåller mellan sex och nio röd-bruna frön. Vilda kråkbär växer överallt i Finland. I norra Finland förekommer en underart till kråkbäret, nordkråkbäret (E. hermaphroditum), som har större bär. Nordkråkbäret ger större skördar. Skördetiden för kråkbär börjar i juli och varar ända tills första snön.

Vilda kråkbär innehåller riktligt med vitaminer, fibrer och även flavonoider och antocyanider i stora mängder.

TRANBÄR

Tranbär förekommer överallt i Finland, utom i de nordligaste delarna av Lappland. Bäret växer på näringsfattiga, ljusa mossar och sumpmarker.

Växtplatserna för tranbäret har under de senaste åren inskränkts på grund av uttorkningen av myrar och torvtäkt. Tranbär ger stora skördar särskilt vid strandmyrar nära träsk och sjöar samt i blöta öppna myrar.

Tranbär kan plockas från slutet av september tills snön kommer och på våren efter snösmältningen, gärna också efter de första köldknäpparna på hösten och på våren då bärets sockerhalt har ökat och syrligheten minskat. Tranbär är liksom de flesta andra naturbär en rik C- vitaminkälla.

Tack vare sitt hårda skal är bäret också en bra fiberkälla.