Till plockare

Marja Bothnia Berries Oy Ltd är beläget i Kvarkens världsarvsområde.

"Allemansrätten är mest omfattande i de nordiska länderna."

Image

En bärplockare är oftast inte anställd utav någon. Plockaren är en enskild idkare som inte får lön för sitt arbete, utan lönen formas av den mängd bär eller svamp som hen säljer. Den förtjänst man gör på de sålda vilda bären är en skattefri inkomst för plockaren. Priset för bären ändras varje år och kan även ändra under säsongens gång.

Under bärsäsongen upprättar företaget olika inköpspunkter runtom i Finland var vi köper bär från plockare till dagens pris. Vi köper bären orensade, vilket betyder att bären inte behöver rensas för hand innan man säljer dem till oss. För bären betalas alltid enligt aktuellt pris för dagen och detta pris kan ändras från dag till dag. Adress och öppettider till dessa inköpspunkter kan man under säsongen ringa och fråga från följande telefonnummer: 020 7760 500 eller läsa om under fliken ”inköpsställen”

Allemansrätten är mest omfattande i de nordiska länderna. I Finland gäller allemansrätten både finländare och utlänningar. Man får inte störa lugnet i naturen, och nedskräpning och skadegörelse är ett brott. Naturen är känslig och den förnyas långsamt. 

Man får t.ex inte plocka på människors privata gårdar utan landägarens lov. Allemansrätten kostar ingenting. Mera information om allemansrätten finns på www.ymparisto.fi.

Information om bärplockning dess tidpunkt samt utrustning finns till exempel på Arktiset Aromit ry:s hemsida www.arctic-flavours.fi och på deras tryckta broschyrer.